Europese Commissie wil valse claims over duurzaamheid verbieden

27/03/2023 - Sebastiaan de Voogd

Greenwashing

De Europese Commissie wil valse claims over duurzaamheid gaan verbieden. Dat is goed nieuws voor de duurzaamheidstransitie die we met Sustainability Partner willen versnellen!


Eigenlijk zegt de Europese Commissie hiermee, wat we al een tijdje zeggen:

“Claims over duurzaam ondernemen zijn alleen geloofwaardig (lees toegelaten)

als ze ook eenvoudig verifieerbaar zijn voor alle stakeholders”

✏️ Hieronder tref je de belangrijkste elementen van het nieuwe ontwerpvoorstel:

Bij het maken van claims (zoals Net Zero 2030) dienen bedrijven hun toewijding tot het implementeren van verbeteringen binnen hun waardeketens te bewijzen. (In plaats van uitsluitend te vertrouwen op compensatie)

Bedrijven dienen te verduidelijken of een claim van toepassing is op het gehele product of alleen op specifieke onderdelen er van. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet "Koolstofneutraal" claimen als alleen de verpakking dat is, maar de inhoud niet. Het verzamelen van levenscyclusgegevens zal hiervoor dus cruciaal zijn.

Negatieve wisselwerkingen dienen ook te worden meegenomen. Bijvoorbeeld wanneer een vermindering van het waterverbruik, leidt tot verhoogde uitstoot van broeikasgassen.


📋 Merken & bedrijven zullen dus bewijs moeten leveren, voordat ze hun beweringen openbaar maken:


1. Laat claims onafhankelijk verifiëren & onderbouwen door wetenschap.

2. Zorg voor specificiteit, nauwkeurigheid zonder misleiding. 

3. Overdrijf het voordeel niet, richt je op belangrijke milieueffecten. 

4. Wees transparant over de negatieve effecten, als ze aanwezig zijn. 

5. Lever proactief betrouwbaar, begrijpbaar en verifieerbaar objectief bewijs op maat van al je stakeholders.


💸 Straffen voor het niet voorleggen van bewijs kunnen bestaan uit boetes, inbeslagname van inkomsten & tijdelijke uitsluiting van openbare aanbestedingen en overheidsfinanciering.


⚖️ Dit voorstel wordt uiteraard nog besproken & kan aangepast worden door het Europees Parlement. Na goedkeuring, zouden de lidstaten 2 jaar de tijd krijgen om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.


🧩 Wil je als bedrijf voorop lopen? Registreer dan alvast je Realisaties & je Ambities mét KPIs op SustainabilityChecker.app

Duurzame Business is Betere Business
Sustainability Partner bv

BE 0777 602 478

RPR Leuven

Page link

Proud member of

We zijn een trots lid van The Shift
Trots lid van Voka


© 2021 Sustainability Partner

Proud partner of

We zijn een trotse partner van Go Forest
KMO-Portefeuille
Universiteit Antwerpen
B Leaders Database