Go  Back

TERMS OF USE / GEBRUIKSVOORWAARDEN


Deze Terms of Use gaan uit van Sustainability Partner BV, met maatschappelijke zetel te Mimosalaan 18, 9131 Hever, KBO/BTW nummer 0777.602.478, RPR Leuven (verder genoemd ‘Sustainability Partner’).


Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige Terms of Use.INHOUD VAN DE WEBSITE

Sustainability Partner streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Sustainability Partner uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert Sustainability Partner bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Sustainability Partner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.WERKING VAN DE WEBSITE

Sustainability Partner streeft naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website, doch kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.


Sustainability Partner kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.INTELLECTUELE EIGENDOM


Sustainability Partner behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Sustainability Partner. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft Sustainability Partner een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.WIJZIGINGEN


Sustainability Partner behoudt zich het recht voor onderhavige Terms of Use van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden u aldus aan deze periodiek te bekijken.TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


Het Belgisch recht is van toepassing op deze Terms of Use. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Sustainability Partner haar maatschappelijke zetel heeft.CONTACT

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Terms of Use? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@sustainabilitypartner.be. Wij streven ernaar u spoedig een antwoord te bieden.


Veel surfplezier!

Duurzame Business is Betere Business
Sustainability Partner bv

BE 0777 602 478

RPR Leuven

Page link

Proud member of

We zijn een trots lid van The Shift
Trots lid van Voka


© 2021 Sustainability Partner

Proud partner of

We zijn een trotse partner van Go Forest
KMO-Portefeuille
Universiteit Antwerpen
B Leaders Database