🌱 Duurzaam ?

Duurzaam gaat niet enkel over milieu. Duurzaamheid gaat in essentie over consistent en resoluut kiezen voor de lange termijn. Het betekent wegsturen van makkelijk grijpbare successen, wanneer die de lange termijn overduidelijk ondergraven. Zeker wanneer we handelen over de zaken die ons het meest dierbaar zijn. Aan de hand van de figuur hiernaast kun je eenvoudig toetsen of iets werkelijk duurzaam is.

Milieu, Samenleving en Economie ESG

“Als je consistent impact wil maken, dan is dat alleen duurzaam, als er ook een Impact Business model achter zit” 

🎯 Wat is een Impact Business Model? (IBM)

Een impact business model richt zich op het creëren van positieve sociale en milieu-impact door middel van de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit gaat verder dan traditionele business modellen die zich primair richten op winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Bij een impact business model wordt het maken van een positieve impact op de maatschappij en het milieu geïntegreerd in de bedrijfsstrategie en -operaties.

Enkele voorbeelden:

Energie-efficiëntie

Bedrijven die innovatieve oplossingen bieden voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.


Afvalbeheer en recycling

Bedrijven die focussen op afvalreductie, hergebruik en recycling van materialen.

Envira Gallery  Milieu modellen

Transparante bedrijfsvoering

Bedrijven die een hoge mate van transparantie handhaven in hun bedrijfsvoering en communicatie.


Ethische inkoop 

Bedrijven die ethische richtlijnen volgen bij het inkopen van hun producten en diensten.

Hand Holding Hand Ethiek en transparantie modellen

Gezondheidsgerichte product/dienst

Bedrijven die producten of diensten aanbieden die de gezondheid en het welzijn van klanten bevorderen.

Heart Pulse  Gezonde levensstijl modellen

Lokale economische ontwikkeling

Bedrijven die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeenschap waarin ze opereren door bvb. lokaal in te kopen en banen te creëren.


Eerlijke handel

Bedrijven die werken met eerlijke handelspraktijken, waardoor producenten in ontwikkelingslanden eerlijke prijzen krijgen.

People Group Gemeenschapsgerichte modellen

Werknemersbezit

Bedrijven waarvan de werknemers mede-eigenaar zijn, wat leidt tot een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom en verantwoordelijkheid.


Diverse en inclusieve cultuur

Bedrijven die actief streven naar diversiteit en inclusiviteit in hun personeelsbestand. 

People Pulling  Inclusieve economie modellen

Return op ESG investering

Return On Impact (ROI)

Er bestaat een sterke relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en financiële performantie. Het is zowel een ethisch als een essentieel economisch gegeven om onze toekomst te bewaken. Door duurzaamheid te verweven in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zijn bedrijven in staat een lange termijn return op impact te verkrijgen, die vele malen verder gaat dan louter het financiële. Onze ROI5 zet het voor u op een rijtje.

Duurzame Business is Betere Business
Sustainability Partner bv
Mimosalaan 18 - B3191 Hever 
info@sustainabilitypartner.be
+32 (0)15 52 07 71 
BE 0777 602 478
RPR Leuven
We zijn een trots lid van The Shift

Proud partner of

KMO-Portefeuille
Universiteit Antwerpen

Proud member of

Act Show Prove
B Corp Certified